Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 04:37
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 04:40:42
VD Hubenov
Tok: Maršovský potok
Koruna hráze: 523,58 [m n.m.]
Kóta přelivu: 522,08 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 522,68 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,08 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 514,88 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 04:00 520,85 0,02
19.08.2022 03:00 520,85 0,02
19.08.2022 02:00 520,85 0,02
19.08.2022 01:00 520,85 0,02
19.08.2022 00:00 520,85 0,02
18.08.2022 23:00 520,85 0,02
18.08.2022 22:00 520,85 0,02
18.08.2022 21:00 520,85 0,02
18.08.2022 20:00 520,85 0,02
18.08.2022 19:00 520,85 0,02
18.08.2022 18:00 520,86 0,02
18.08.2022 17:00 520,86 0,02
18.08.2022 16:00 520,86 0,02
18.08.2022 15:00 520,86 0,02
18.08.2022 14:00 520,86 0,02
18.08.2022 13:00 520,87 0,02
18.08.2022 12:00 520,87 0,02
18.08.2022 11:00 520,87 0,02
18.08.2022 10:00 520,87 0,02
18.08.2022 09:00 520,87 0,02
18.08.2022 08:00 520,87 0,02
18.08.2022 07:00 520,87 0,02
18.08.2022 06:00 520,87 0,02
18.08.2022 05:00 520,87 0,02
17.08.2022 07:00 520,89 0,02
16.08.2022 07:00 520,92 0,02
15.08.2022 07:00 520,94 0,02
14.08.2022 07:00 520,95 0,02
13.08.2022 07:00 520,96 0,02
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021