Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.09.2023 13:01
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.09.2023 13:06:32
VD Hubenov
Tok: Maršovský potok
Koruna hráze: 523,58 [m n.m.]
Kóta přelivu: 522,08 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 522,68 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,08 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 514,88 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
29.09.2023 12:00 521,44 0,02
29.09.2023 11:00 521,44 0,02
29.09.2023 10:00 521,44 0,02
29.09.2023 09:00 521,44 0,02
29.09.2023 08:00 521,44 0,02
29.09.2023 07:00 521,44 0,02
29.09.2023 06:00 521,44 0,02
29.09.2023 05:00 521,44 0,02
29.09.2023 04:00 521,44 0,02
29.09.2023 03:00 521,44 0,02
29.09.2023 02:00 521,44 0,02
29.09.2023 01:00 521,44
28.09.2023 23:00 521,44 0,02
28.09.2023 22:00 521,44 0,02
28.09.2023 21:00 521,45 0,02
28.09.2023 20:00 521,45 0,02
28.09.2023 19:00 521,45 0,02
28.09.2023 17:00 521,45 0,02
28.09.2023 16:00 521,45
28.09.2023 07:00 521,45 0,02
27.09.2023 07:00 521,47 0,02
26.09.2023 07:00 521,48 0,02
25.09.2023 07:00 521,49 0,02
24.09.2023 07:00 521,47 0,02
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021