Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 04:07
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 04:14:49
VD Vír I
Tok: Svratka
Koruna hráze: 470,45 [m n.m.]
Kóta přelivu: 467,05 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 468,45 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 464,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 421,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Data odtoku jsou ze stanice Vír p.v.n.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 03:00 456,79 1,68
19.08.2022 02:00 456,79 1,68
19.08.2022 01:00 456,80 1,83
19.08.2022 00:00 456,80 1,68
18.08.2022 23:00 456,80 1,83
18.08.2022 22:00 456,81 1,83
18.08.2022 21:00 456,81 1,83
18.08.2022 20:00 456,81 1,83
18.08.2022 19:00 456,82 1,68
18.08.2022 18:00 456,82 1,68
18.08.2022 17:00 456,83 1,68
18.08.2022 16:00 456,83 1,68
18.08.2022 15:00 456,83 1,68
18.08.2022 14:00 456,84 1,68
18.08.2022 13:00 456,84 1,68
18.08.2022 12:00 456,85 1,68
18.08.2022 11:00 456,85 1,68
18.08.2022 10:00 456,85 1,68
18.08.2022 09:00 456,85 1,68
18.08.2022 08:00 456,85 1,68
18.08.2022 07:00 456,85 1,68
18.08.2022 06:00 456,86 1,99
18.08.2022 05:00 456,86 1,83
17.08.2022 07:00 456,93 1,68
16.08.2022 07:00 457,00 1,99
15.08.2022 07:00 457,07 1,68
14.08.2022 07:00 457,12 1,83
13.08.2022 07:00 457,19 1,99
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021