Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2022 10:21
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2022 10:35:30
VD Vír I
Tok: Svratka
Koruna hráze: 470,45 [m n.m.]
Kóta přelivu: 467,05 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 468,45 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 464,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 421,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Data odtoku jsou ze stanice Vír p.v.n.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.12.2022 10:00 454,54 1,22
03.12.2022 09:00 454,54 1,22
03.12.2022 08:00 454,54 1,11
03.12.2022 07:00 454,54 1,11
03.12.2022 06:00 454,54 1,11
03.12.2022 05:00 454,54 1,22
03.12.2022 04:00 454,55 1,36
03.12.2022 03:00 454,55 1,11
03.12.2022 02:00 454,55 1,11
03.12.2022 01:00 454,55 1,22
03.12.2022 00:00 454,55 1,11
02.12.2022 23:00 454,55 1,22
02.12.2022 22:00 454,55 1,22
02.12.2022 21:00 454,55 1,22
02.12.2022 20:00 454,55 1,11
02.12.2022 19:00 454,55 1,22
02.12.2022 18:00 454,55 1,22
02.12.2022 17:00 454,55 1,22
02.12.2022 16:00 454,55 1,11
02.12.2022 15:00 454,55 1,22
02.12.2022 14:00 454,55 1,11
02.12.2022 13:00 454,55 1,11
02.12.2022 12:00 454,55 1,11
02.12.2022 11:00 454,55 1,11
02.12.2022 07:00 454,58 1,11
01.12.2022 07:00 454,63 1,11
30.11.2022 07:00 454,68 1,22
29.11.2022 07:00 454,72 1,99
28.11.2022 07:00 454,74 1,68
27.11.2022 07:00 454,76 1,68
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021