Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.03.2023 13:26
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.03.2023 13:37:37
VD Vír I
Tok: Svratka
Koruna hráze: 470,45 [m n.m.]
Kóta přelivu: 467,05 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 468,45 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 464,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 421,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Data odtoku jsou ze stanice Vír p.v.n.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.03.2023 13:00 1,91
30.03.2023 12:00 464,08 1,91
30.03.2023 11:00 464,08 1,91
30.03.2023 10:00 464,08 1,91
30.03.2023 09:00 464,08 1,91
30.03.2023 08:00 464,08 1,91
30.03.2023 07:00 464,08 1,91
30.03.2023 06:00 464,08 1,91
30.03.2023 05:00 464,08 2,13
30.03.2023 04:00 464,08 2,13
30.03.2023 03:00 464,08 2,13
30.03.2023 02:00 464,08 2,37
30.03.2023 01:00 464,08 1,52
30.03.2023 00:00 464,08 1,70
29.03.2023 23:00 464,08 1,70
29.03.2023 22:00 464,08 1,91
29.03.2023 21:00 464,09 2,13
29.03.2023 20:00 464,10 2,13
29.03.2023 19:00 464,10 1,91
29.03.2023 18:00 464,10 1,91
29.03.2023 17:00 464,10 2,13
29.03.2023 16:00 464,10 1,91
29.03.2023 15:00 464,10 1,91
29.03.2023 14:00 464,10 1,70
29.03.2023 07:00 464,11 1,70
28.03.2023 07:00 464,12 1,52
27.03.2023 07:00 464,14 2,13
26.03.2023 07:00 464,16 1,70
25.03.2023 07:00 464,15 2,13
24.03.2023 07:00 464,22 4,14
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021