Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.06.2024 00:17
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.06.2024 00:26:29
VD Vír I
Tok: Svratka
Koruna hráze: 470,45 [m n.m.]
Kóta přelivu: 467,05 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 468,45 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 464,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 421,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
21.06.2024 00:00 462,40 2,88
20.06.2024 23:00 462,40 2,88
20.06.2024 22:00 462,41 2,88
20.06.2024 21:00 462,41 2,88
20.06.2024 20:00 462,41 2,88
20.06.2024 19:00 462,42 2,88
20.06.2024 18:00 462,42 2,48
20.06.2024 17:00 462,42 2,48
20.06.2024 16:00 462,42 2,48
20.06.2024 15:00 462,42 2,67
20.06.2024 14:00 462,43 2,67
20.06.2024 13:00 462,43 2,67
20.06.2024 12:00 462,44 2,67
20.06.2024 11:00 462,44 2,67
20.06.2024 10:00 462,44 2,67
20.06.2024 09:00 462,44 2,48
20.06.2024 08:00 462,45 2,48
20.06.2024 07:00 462,48 2,48
20.06.2024 06:00 462,48 2,48
20.06.2024 05:00 462,48 2,48
20.06.2024 04:00 462,49 2,48
20.06.2024 03:00 462,49 2,48
20.06.2024 02:00 462,49 2,48
20.06.2024 01:00 462,49 2,48
19.06.2024 07:00 462,53 2,67
18.06.2024 07:00 462,61 2,31
17.06.2024 07:00 462,68 2,48
16.06.2024 07:00 462,73 2,67
15.06.2024 07:00 462,77 2,67
14.06.2024 07:00 462,83 2,48
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021