Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 12.08.2022 13:44
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 12.08.2022 13:55:27
VD Mostiště
Tok: Oslava
Koruna hráze: 479,85 [m n.m.]
Kóta přelivu: 477,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 478,64 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 476,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 458,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
12.08.2022 13:00 474,18 0,37
12.08.2022 12:00 474,18 0,37
12.08.2022 11:00 474,18 0,37
12.08.2022 10:00 474,19 0,37
12.08.2022 09:00 474,19 0,21
12.08.2022 08:00 474,19 0,33
12.08.2022 07:00 474,19 0,42
12.08.2022 06:00 474,19 0,37
12.08.2022 05:00 474,20 0,37
12.08.2022 04:00 474,20 0,37
12.08.2022 03:00 474,20 0,40
12.08.2022 02:00 474,20 0,37
12.08.2022 01:00 474,21 0,40
12.08.2022 00:00 474,21 0,40
11.08.2022 23:00 474,21 0,37
11.08.2022 22:00 474,22 0,37
11.08.2022 21:00 474,22 0,37
11.08.2022 20:00 474,22 0,37
11.08.2022 19:00 474,22 0,37
11.08.2022 18:00 474,22 0,37
11.08.2022 17:00 474,22 0,37
11.08.2022 16:00 474,23 0,37
11.08.2022 15:00 474,23 0,35
11.08.2022 14:00 474,23 0,35
11.08.2022 07:00 474,25 0,37
10.08.2022 07:00 474,30 0,31
09.08.2022 07:00 474,36 0,37
08.08.2022 07:00 474,41 0,37
07.08.2022 07:00 474,46 0,37
06.08.2022 07:00 474,51 0,37
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021