Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.07.2024 20:40
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.07.2024 20:55:00
VD Mostiště
Tok: Oslava
Koruna hráze: 479,85 [m n.m.]
Kóta přelivu: 477,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 478,64 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 476,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 458,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.07.2024 20:00 476,67 0,36
25.07.2024 19:00 476,67 0,36
25.07.2024 18:00 476,67 0,36
25.07.2024 17:00 476,67 0,36
25.07.2024 16:00 476,68 0,36
25.07.2024 15:00 476,67 0,36
25.07.2024 14:00 476,67 0,36
25.07.2024 13:00 476,68 0,36
25.07.2024 12:00 476,68 0,36
25.07.2024 11:00 476,68 0,36
25.07.2024 10:00 476,68 0,36
25.07.2024 09:00 476,68 0,36
25.07.2024 08:00 476,68 0,36
25.07.2024 07:00 476,68 0,36
25.07.2024 06:00 476,68 0,36
25.07.2024 05:00 476,69 0,36
25.07.2024 04:00 476,69 0,36
25.07.2024 03:00 476,69 0,36
25.07.2024 02:00 476,69 0,36
25.07.2024 01:00 476,69 0,36
25.07.2024 00:00 476,69 0,36
24.07.2024 23:00 476,69 0,36
24.07.2024 22:00 476,69 0,36
24.07.2024 21:00 476,70 0,36
24.07.2024 07:00 476,71 0,36
23.07.2024 07:00 476,73 0,36
22.07.2024 07:00 476,76 0,36
21.07.2024 07:00 476,78 0,36
20.07.2024 07:00 476,80 0,34
19.07.2024 07:00 476,83 0,34
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021