Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.12.2022 13:35
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.12.2022 13:38:00
VD Mostiště
Tok: Oslava
Koruna hráze: 479,85 [m n.m.]
Kóta přelivu: 477,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 478,64 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 476,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 458,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.12.2022 13:00 476,76 0,37
09.12.2022 12:00 476,77 0,37
09.12.2022 11:00 476,76 0,37
09.12.2022 10:00 476,76 0,37
09.12.2022 09:00 476,76 0,37
09.12.2022 08:00 476,76 0,37
09.12.2022 07:00 476,76 0,37
09.12.2022 06:00 476,76 0,37
09.12.2022 05:00 476,76 0,37
09.12.2022 04:00 476,76 0,37
09.12.2022 03:00 476,76 0,37
09.12.2022 02:00 476,76 0,37
09.12.2022 01:00 476,76 0,37
09.12.2022 00:00 476,76 0,37
08.12.2022 23:00 476,76 0,37
08.12.2022 22:00 476,76 0,37
08.12.2022 21:00 476,76 0,37
08.12.2022 20:00 476,75 0,37
08.12.2022 19:00 476,75 0,37
08.12.2022 18:00 476,76 0,37
08.12.2022 17:00 476,75 0,37
08.12.2022 16:00 476,75 0,37
08.12.2022 15:00 476,75 0,37
08.12.2022 14:00 476,74 0,37
08.12.2022 07:00 476,74 0,37
07.12.2022 07:00 476,73 0,37
06.12.2022 07:00 476,72 0,37
05.12.2022 07:00 476,73 0,40
04.12.2022 07:00 476,74 0,37
03.12.2022 07:00 476,75 0,40
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021