Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.03.2023 13:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.03.2023 13:17:16
VD Mostiště
Tok: Oslava
Koruna hráze: 479,85 [m n.m.]
Kóta přelivu: 477,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 478,64 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 476,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 458,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.03.2023 12:00 477,54 0,98
30.03.2023 11:00 477,54 0,84
30.03.2023 10:00 477,54 0,84
30.03.2023 09:00 477,54 0,78
30.03.2023 08:00 477,54 0,78
30.03.2023 07:00 477,53 0,78
30.03.2023 06:00 477,53 0,78
30.03.2023 05:00 477,53 0,78
30.03.2023 04:00 477,53 0,78
30.03.2023 03:00 477,53 0,78
30.03.2023 02:00 477,52 0,78
30.03.2023 01:00 477,52 0,84
30.03.2023 00:00 477,52 0,84
29.03.2023 23:00 477,52 0,84
29.03.2023 22:00 477,52 0,84
29.03.2023 21:00 477,51 0,84
29.03.2023 20:00 477,52 0,84
29.03.2023 19:00 477,51 0,84
29.03.2023 18:00 477,52 0,84
29.03.2023 17:00 477,51 0,84
29.03.2023 16:00 477,51 0,84
29.03.2023 15:00 477,51 0,84
29.03.2023 14:00 477,51 0,84
29.03.2023 07:00 477,51 0,98
28.03.2023 07:00 477,52 0,98
27.03.2023 07:00 477,53 0,91
26.03.2023 07:00 477,52 0,84
25.03.2023 07:00 477,52 1,33
24.03.2023 07:00 477,55 1,33
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021