Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.06.2024 23:29
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.06.2024 23:33:40
VD Brno
Tok: Svratka
Koruna hráze: 232,48 [m n.m.]
Kóta přelivu: 229,08 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 230,08 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 229,08 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 219,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] QN
20.06.2024 23:00 228,79
20.06.2024 22:00 228,79
20.06.2024 21:00 228,78
20.06.2024 20:00 228,79
20.06.2024 19:00 228,80
20.06.2024 18:00 228,83
20.06.2024 17:00 228,83
20.06.2024 16:00 228,82
20.06.2024 15:00 228,81
20.06.2024 14:00 228,81
20.06.2024 13:00 228,80
20.06.2024 12:00 228,80
20.06.2024 11:00 228,79
20.06.2024 10:00 228,79
20.06.2024 09:00 228,78
20.06.2024 08:00 228,78
20.06.2024 07:00 228,82
20.06.2024 06:00 228,83
20.06.2024 05:00 228,82
20.06.2024 04:00 228,81
20.06.2024 03:00 228,80
20.06.2024 02:00 228,80
20.06.2024 01:00 228,80
20.06.2024 00:00 228,79
19.06.2024 07:00 228,81
18.06.2024 07:00 228,81
15.06.2024 07:00 228,81
14.06.2024 07:00 228,81
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021