Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2022 09:36
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2022 09:40:25
VD Brno
Tok: Svratka
Koruna hráze: 232,48 [m n.m.]
Kóta přelivu: 229,08 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 230,08 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 229,08 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 219,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.12.2022 09:00 224,94
03.12.2022 08:00 224,97
03.12.2022 07:00 225,00
03.12.2022 06:00 225,01
03.12.2022 05:00 225,01
03.12.2022 04:00 225,00
03.12.2022 03:00 225,00
03.12.2022 02:00 225,00
03.12.2022 01:00 224,99
03.12.2022 00:00 224,98
02.12.2022 23:00 224,97
02.12.2022 22:00 224,96
02.12.2022 21:00 224,96
02.12.2022 20:00 224,97
02.12.2022 19:00 225,01
02.12.2022 18:00 225,03
02.12.2022 17:00 225,02
02.12.2022 16:00 225,01
02.12.2022 15:00 225,00
02.12.2022 14:00 225,00
02.12.2022 13:00 224,99
02.12.2022 12:00 224,98
02.12.2022 11:00 224,97
02.12.2022 10:00 224,97
02.12.2022 07:00 225,02
01.12.2022 07:00 225,11
30.11.2022 07:00 225,21
29.11.2022 07:00 225,33
28.11.2022 07:00 225,44
27.11.2022 07:00 225,54
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021