Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 03:20
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 03:32:59
VD Brno
Tok: Svratka
Koruna hráze: 232,48 [m n.m.]
Kóta přelivu: 229,08 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 230,08 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 229,08 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 219,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 03:00 228,78
19.08.2022 02:00 228,78
19.08.2022 01:00 228,78
19.08.2022 00:00 228,77
18.08.2022 23:00 228,77
18.08.2022 22:00 228,77
18.08.2022 21:00 228,76
18.08.2022 20:00 228,77
18.08.2022 19:00 228,80
18.08.2022 18:00 228,79
18.08.2022 17:00 228,79
18.08.2022 16:00 228,79
18.08.2022 15:00 228,78
18.08.2022 14:00 228,78
18.08.2022 13:00 228,78
18.08.2022 12:00 228,77
18.08.2022 11:00 228,77
18.08.2022 10:00 228,76
18.08.2022 09:00 228,76
18.08.2022 08:00 228,77
18.08.2022 07:00 228,77
18.08.2022 06:00 228,80
18.08.2022 05:00 228,79
18.08.2022 04:00 228,79
17.08.2022 07:00 228,79
16.08.2022 07:00 228,78
15.08.2022 07:00 228,74
14.08.2022 07:00 228,77 3,05
13.08.2022 07:00 228,77 3,83
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021