Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.03.2023 12:40
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.03.2023 12:51:15
VD Brno
Tok: Svratka
Koruna hráze: 232,48 [m n.m.]
Kóta přelivu: 229,08 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 230,08 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 229,08 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 219,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.03.2023 12:00 228,74
30.03.2023 11:00 228,73
30.03.2023 10:00 228,75
30.03.2023 09:00 228,77
30.03.2023 08:00 228,79
30.03.2023 07:00 228,81
30.03.2023 06:00 228,81
30.03.2023 05:00 228,80
30.03.2023 04:00 228,78
30.03.2023 03:00 228,78
30.03.2023 02:00 228,77
30.03.2023 01:00 228,75
30.03.2023 00:00 228,75
29.03.2023 23:00 228,74
29.03.2023 22:00 228,73
29.03.2023 21:00 228,72
29.03.2023 20:00 228,72
29.03.2023 19:00 228,74
29.03.2023 18:00 228,76
29.03.2023 17:00 228,75
29.03.2023 16:00 228,75
29.03.2023 15:00 228,74
29.03.2023 14:00 228,73
29.03.2023 13:00 228,72
29.03.2023 07:00 228,71
28.03.2023 07:00 228,73
27.03.2023 07:00 228,73
26.03.2023 07:00 228,75
25.03.2023 07:00 228,79
24.03.2023 07:00 228,78
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021