Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 03:05
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 03:12:52
VD Nové Mlýny - Dolní nádrž
Tok: Dyje
Koruna hráze: 173,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 171,24 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 171,24 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 170,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 167,20 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok viz stanice Ladná.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 02:00 169,24 12,00
19.08.2022 01:00 169,24 12,00
19.08.2022 00:00 169,26 12,00
18.08.2022 23:00 169,25 11,25
18.08.2022 22:00 169,24 12,00
18.08.2022 21:00 169,28 12,00
18.08.2022 20:00 169,24 12,00
18.08.2022 19:00 169,28 11,25
18.08.2022 18:00 169,25 10,50
18.08.2022 17:00 169,25 12,00
18.08.2022 16:00 169,25 12,00
18.08.2022 15:00 169,25 11,25
18.08.2022 14:00 169,25 12,00
18.08.2022 13:00 169,25 12,00
18.08.2022 12:00 169,26 13,00
18.08.2022 11:00 169,26 13,00
18.08.2022 10:00 169,27 13,00
18.08.2022 09:00 169,26 13,00
18.08.2022 08:00 169,26 12,00
18.08.2022 07:00 169,26 12,00
18.08.2022 06:00 169,26 14,00
18.08.2022 05:00 169,27 14,00
18.08.2022 04:00 169,27 13,00
17.08.2022 07:00 169,30 14,00
16.08.2022 07:00 169,33 12,00
15.08.2022 07:00 169,37 12,00
14.08.2022 07:00 169,40 12,00
13.08.2022 07:00 169,43 12,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021