Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 02.03.2024 21:26
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 02.03.2024 21:29:01
VD Nové Mlýny - Střední nádrž
Tok: Dyje
Koruna hráze: 173,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 171,42 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 171,42 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 170,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 170,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] QN
02.03.2024 20:00 170,16
02.03.2024 19:00 170,16
02.03.2024 18:00 170,16
02.03.2024 17:00 170,16
02.03.2024 16:00 170,16
02.03.2024 15:00 170,16
02.03.2024 14:00 170,16
02.03.2024 13:00 170,16
02.03.2024 12:00 170,16
02.03.2024 11:00 170,16
02.03.2024 10:00 170,17
02.03.2024 09:00 170,17
02.03.2024 08:00 170,17
02.03.2024 07:00 170,16
02.03.2024 06:00 170,17
02.03.2024 05:00 170,16
02.03.2024 04:00 170,16
02.03.2024 03:00 170,16
02.03.2024 02:00 170,16
02.03.2024 01:00 170,16
02.03.2024 00:00 170,16
01.03.2024 23:00 170,16
01.03.2024 22:00 170,16
01.03.2024 07:00 170,14
29.02.2024 07:00 170,13
28.02.2024 07:00 170,10
27.02.2024 07:00 170,12
26.02.2024 07:00 170,12
25.02.2024 07:00 170,07
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021