Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 28.01.2023 01:16
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 28.01.2023 01:30:04
VD Nové Mlýny - Horní nádrž
Tok: Dyje
Koruna hráze: 173,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 171,54 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 171,54 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 171,42 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 170,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] QN
28.01.2023 00:00 171,44
27.01.2023 23:00 171,44
27.01.2023 22:00 171,44
27.01.2023 21:00 171,44
27.01.2023 20:00 171,44
27.01.2023 19:00 171,44
27.01.2023 18:00 171,44
27.01.2023 17:00 171,44
27.01.2023 16:00 171,44
27.01.2023 15:00 171,44
27.01.2023 14:00 171,44
27.01.2023 13:00 171,44
27.01.2023 12:00 171,44
27.01.2023 11:00 171,45
27.01.2023 10:00 171,44
27.01.2023 09:00 171,45
27.01.2023 08:00 171,45
27.01.2023 07:00 171,45
27.01.2023 06:00 171,45
27.01.2023 05:00 171,44
27.01.2023 04:00 171,44
27.01.2023 03:00 171,44
27.01.2023 02:00 171,44
26.01.2023 07:00 171,43
25.01.2023 07:00 171,43
24.01.2023 07:00 171,44
23.01.2023 07:00 171,45
22.01.2023 07:00 171,46
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021