Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 04:37
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 04:46:00
VD Nové Mlýny - Horní nádrž
Tok: Dyje
Koruna hráze: 173,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 171,54 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 171,54 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 171,42 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 170,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] QN
19.08.2022 04:00 171,41
19.08.2022 03:00 171,41
19.08.2022 02:00 171,41
19.08.2022 01:00 171,41
19.08.2022 00:00 171,41
18.08.2022 23:00 171,41
18.08.2022 22:00 171,41
18.08.2022 21:00 171,41
18.08.2022 20:00 171,39
18.08.2022 19:00 171,44
18.08.2022 18:00 171,41
18.08.2022 17:00 171,41
18.08.2022 16:00 171,41
18.08.2022 15:00 171,41
18.08.2022 14:00 171,41
18.08.2022 13:00 171,41
18.08.2022 12:00 171,41
18.08.2022 11:00 171,41
18.08.2022 10:00 171,41
18.08.2022 09:00 171,41
18.08.2022 08:00 171,41
18.08.2022 07:00 171,41
18.08.2022 06:00 171,41
18.08.2022 05:00 171,41
17.08.2022 07:00 171,41
16.08.2022 07:00 171,41
15.08.2022 07:00 171,40
14.08.2022 07:00 171,39
13.08.2022 07:00 171,38
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021