Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.06.2024 00:47
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.06.2024 01:02:26
VD Boskovice
Tok: Bělá
Koruna hráze: 432,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 430,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 430,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 430,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 407,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Měření na odtoku ovlivněno stavebními pracemi.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
21.06.2024 00:00 429,67 6,23 > Q1
20.06.2024 23:00 429,67 6,23 > Q1
20.06.2024 22:00 429,69 6,23 > Q1
20.06.2024 21:00 429,70 6,23 > Q1
20.06.2024 20:00 429,71 6,23 > Q1
20.06.2024 19:00 429,72 6,23 > Q1
20.06.2024 18:00 429,73 6,23 > Q1
20.06.2024 17:00 429,74 6,23 > Q1
20.06.2024 16:00 429,74 0,07 > Q1
20.06.2024 15:00 429,74 0,08
20.06.2024 14:00 429,74 0,08
20.06.2024 13:00 429,73 0,08
20.06.2024 12:00 429,73 0,08
20.06.2024 11:00 429,73 0,08
20.06.2024 10:00 429,73 0,08
20.06.2024 09:00 429,73 0,08
20.06.2024 08:00 429,73 0,08
20.06.2024 07:00 429,73 1,03
20.06.2024 06:00 429,73 4,00
20.06.2024 05:00 429,73 4,00
20.06.2024 04:00 429,73 4,00
20.06.2024 03:00 429,73 4,00
20.06.2024 02:00 429,73 4,00
20.06.2024 01:00 429,74 4,00
19.06.2024 07:00 429,73 1,63
18.06.2024 07:00 429,79 1,39
17.06.2024 07:00 429,80 0,27
16.06.2024 07:00 429,70 0,36
15.06.2024 07:00 429,67 0,36
14.06.2024 07:00 429,70 0,08
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021