Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.12.2022 14:38
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.12.2022 14:46:46
VD Boskovice
Tok: Bělá
Koruna hráze: 432,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 430,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 430,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 430,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 407,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.12.2022 14:00 428,37 0,13
09.12.2022 13:00 428,37 0,13
09.12.2022 12:00 428,37 0,13
09.12.2022 11:00 428,37 0,13
09.12.2022 10:00 428,37 0,11
09.12.2022 09:00 428,37 0,11
09.12.2022 08:00 428,37 0,11
09.12.2022 07:00 428,37 0,11
09.12.2022 06:00 428,37 0,11
09.12.2022 05:00 428,37 0,11
09.12.2022 04:00 428,38 0,11
09.12.2022 03:00 428,38 0,11
09.12.2022 02:00 428,38 0,11
09.12.2022 01:00 428,38 0,11
09.12.2022 00:00 428,38 0,11
08.12.2022 23:00 428,38 0,11
08.12.2022 22:00 428,38 0,11
08.12.2022 21:00 428,38 0,11
08.12.2022 20:00 428,38 0,11
08.12.2022 19:00 428,38 0,11
08.12.2022 18:00 428,38 0,11
08.12.2022 17:00 428,38 0,11
08.12.2022 16:00 428,38 0,11
08.12.2022 15:00 428,38 0,11
08.12.2022 07:00 428,38 0,13
07.12.2022 07:00 428,39 0,11
06.12.2022 07:00 428,39 0,13
05.12.2022 07:00 428,39 0,11
04.12.2022 07:00 428,40 0,11
03.12.2022 07:00 428,41 0,11
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021