Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.03.2023 14:13
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.03.2023 14:14:12
VD Boskovice
Tok: Bělá
Koruna hráze: 432,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 430,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 430,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 430,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 407,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.03.2023 13:00 429,21 0,20
30.03.2023 12:00 429,21 0,20
30.03.2023 11:00 429,21 0,20
30.03.2023 10:00 429,21 0,20
30.03.2023 09:00 429,21 0,20
30.03.2023 08:00 429,21 0,20
30.03.2023 07:00 429,21 0,20
30.03.2023 06:00 429,21 0,20
30.03.2023 05:00 429,21 0,20
30.03.2023 04:00 429,21 0,20
30.03.2023 03:00 429,22 0,20
30.03.2023 02:00 429,22 0,20
30.03.2023 01:00 429,22 0,20
30.03.2023 00:00 429,22 0,20
29.03.2023 23:00 429,22 0,20
29.03.2023 22:00 429,22 0,20
29.03.2023 21:00 429,22 0,20
29.03.2023 20:00 429,22 0,20
29.03.2023 19:00 429,22 0,20
29.03.2023 18:00 429,22 0,20
29.03.2023 17:00 429,22 0,20
29.03.2023 16:00 429,22 0,20
29.03.2023 15:00 429,22 0,20
29.03.2023 07:00 429,22 0,20
28.03.2023 07:00 429,23 0,20
27.03.2023 07:00 429,25 0,22
26.03.2023 07:00 429,26 0,22
25.03.2023 07:00 429,26 0,22
24.03.2023 07:00 429,26 0,20
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021