Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.05.2024 12:48
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.05.2024 12:49:51
VD Karolinka
Tok: Stanovnice
Koruna hráze: 522,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 519,82 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 521,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 519,82 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 500,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.05.2024 12:00 518,05 0,07
25.05.2024 11:00 518,05 0,04
25.05.2024 10:00 518,06 0,07
25.05.2024 09:00 518,05 0,06
25.05.2024 08:00 518,06 0,06
25.05.2024 07:00 518,06 0,05
25.05.2024 06:00 518,06 0,05
25.05.2024 05:00 518,06 0,07
25.05.2024 04:00 518,06 0,05
25.05.2024 03:00 518,06 0,05
25.05.2024 02:00 518,06 0,07
25.05.2024 01:00 518,06 0,05
25.05.2024 00:00 518,06 0,06
24.05.2024 23:00 518,06 0,05
24.05.2024 22:00 518,06 0,05
24.05.2024 21:00 518,06 0,05
24.05.2024 20:00 518,06 0,08
24.05.2024 19:00 518,06 0,05
24.05.2024 18:00 518,07 0,07
24.05.2024 17:00 518,07 0,06
24.05.2024 16:00 518,07 0,04
24.05.2024 15:00 518,07 0,06
24.05.2024 14:00 518,07 0,06
24.05.2024 13:00 518,07 0,06
24.05.2024 07:00 518,08 0,05
23.05.2024 07:00 518,10 0,06
22.05.2024 07:00 518,11 0,05
21.05.2024 07:00 518,14 0,04
20.05.2024 07:00 518,16 0,05
19.05.2024 07:00 518,17 0,04
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021