Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.03.2023 12:55
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.03.2023 12:57:12
VD Karolinka
Tok: Stanovnice
Koruna hráze: 522,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 519,82 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 521,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 519,82 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 500,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.03.2023 12:00 518,78 0,11
30.03.2023 11:00 518,78 0,14
30.03.2023 10:00 518,78 0,11
30.03.2023 09:00 518,78 0,12
30.03.2023 08:00 518,78 0,13
30.03.2023 07:00 518,78 0,10
30.03.2023 06:00 518,79 0,13
30.03.2023 05:00 518,79 0,15
30.03.2023 04:00 518,78 0,11
30.03.2023 03:00 518,79 0,13
30.03.2023 02:00 518,79 0,12
30.03.2023 01:00 518,79 0,14
30.03.2023 00:00 518,79 0,11
29.03.2023 23:00 518,79 0,13
29.03.2023 22:00 518,79 0,13
29.03.2023 21:00 518,79 0,12
29.03.2023 20:00 518,79 0,14
29.03.2023 19:00 518,79 0,14
29.03.2023 18:00 518,79 0,12
29.03.2023 17:00 518,79 0,11
29.03.2023 16:00 518,79 0,11
29.03.2023 15:00 518,79 0,11
29.03.2023 14:00 518,79 0,12
29.03.2023 13:00 518,80 0,13
29.03.2023 07:00 518,81 0,13
28.03.2023 07:00 518,82 0,14
27.03.2023 07:00 518,82 0,15
26.03.2023 07:00 518,83 0,11
25.03.2023 07:00 518,82 0,11
24.03.2023 07:00 518,82 0,12
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021