Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 03:35
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 03:37:58
VD Karolinka
Tok: Stanovnice
Koruna hráze: 522,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 519,82 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 521,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 519,82 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 500,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 03:00 516,84 0,04
19.08.2022 02:00 516,84 0,04
19.08.2022 01:00 516,84 0,04
19.08.2022 00:00 516,85 0,04
18.08.2022 23:00 516,85 0,04
18.08.2022 22:00 516,85 0,03
18.08.2022 21:00 516,85 0,04
18.08.2022 20:00 516,85 0,04
18.08.2022 19:00 516,85 0,04
18.08.2022 18:00 516,85 0,04
18.08.2022 17:00 516,85 0,04
18.08.2022 16:00 516,86 0,04
18.08.2022 15:00 516,86 0,04
18.08.2022 14:00 516,86 0,04
18.08.2022 13:00 516,86 0,05
18.08.2022 12:00 516,86 0,04
18.08.2022 11:00 516,86 0,04
18.08.2022 10:00 516,87 0,04
18.08.2022 09:00 516,87 0,04
18.08.2022 08:00 516,87 0,04
18.08.2022 07:00 516,87 0,04
18.08.2022 06:00 516,87 0,03
18.08.2022 05:00 516,88 0,04
18.08.2022 04:00 516,88 0,04
17.08.2022 07:00 516,91 0,04
16.08.2022 07:00 516,94 0,04
15.08.2022 07:00 516,97 0,04
14.08.2022 07:00 516,99 0,04
13.08.2022 07:00 517,02 0,05
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021