Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.12.2022 13:20
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.12.2022 13:24:44
VD Karolinka
Tok: Stanovnice
Koruna hráze: 522,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 519,82 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 521,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 519,82 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 500,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.12.2022 13:00 515,94 0,05
09.12.2022 12:00 515,95 0,05
09.12.2022 11:00 515,95 0,05
09.12.2022 10:00 515,94 0,05
09.12.2022 09:00 515,95 0,04
09.12.2022 08:00 515,95 0,05
09.12.2022 07:00 515,95 0,05
09.12.2022 06:00 515,95 0,04
09.12.2022 05:00 515,95 0,05
09.12.2022 04:00 515,95 0,04
09.12.2022 03:00 515,95 0,04
09.12.2022 02:00 515,95 0,05
09.12.2022 01:00 515,95 0,05
09.12.2022 00:00 515,95 0,05
08.12.2022 23:00 515,95 0,04
08.12.2022 22:00 515,95 0,05
08.12.2022 21:00 515,95 0,04
08.12.2022 20:00 515,95 0,05
08.12.2022 19:00 515,95 0,04
08.12.2022 18:00 515,95 0,04
08.12.2022 17:00 515,95 0,04
08.12.2022 16:00 515,95 0,05
08.12.2022 15:00 515,95 0,04
08.12.2022 14:00 515,95 0,05
08.12.2022 07:00 515,95 0,04
07.12.2022 07:00 515,94 0,05
06.12.2022 07:00 515,87 0,04
05.12.2022 07:00 515,88 0,04
04.12.2022 07:00 515,90 0,04
03.12.2022 07:00 515,92 0,04
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021