Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2023 17:53
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2023 17:58:23
VD Karolinka
Tok: Stanovnice
Koruna hráze: 522,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 519,82 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 521,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 519,82 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 500,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Porucha měření.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
01.12.2023 07:00 518,52 0,19
30.11.2023 07:00 518,54 0,21
29.11.2023 07:00 518,54 0,18
28.11.2023 07:00 518,54 0,18
27.11.2023 07:00 518,52 0,13
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021