Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 03:35
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 03:35:40
VD Plumlov
Tok: Hloučela
Koruna hráze: 278,63 [m n.m.]
Kóta přelivu: 276,43 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 277,58 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 273,58 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 266,38 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 03:00 270,81
19.08.2022 02:00 270,81 0,15
19.08.2022 01:00 270,81 0,15
19.08.2022 00:00 270,81 0,15
18.08.2022 23:00 270,81 0,15
18.08.2022 22:00 270,81 0,15
18.08.2022 21:00 270,82 0,15
18.08.2022 20:00 270,82 0,15
18.08.2022 19:00 270,82 0,15
18.08.2022 18:00 270,82 0,15
18.08.2022 17:00 270,82 0,15
18.08.2022 16:00 270,83 0,15
18.08.2022 15:00 270,83 0,15
18.08.2022 14:00 270,83 0,15
18.08.2022 13:00 270,83 0,15
18.08.2022 12:00 270,83 0,15
18.08.2022 11:00 270,83 0,15
18.08.2022 10:00 270,83 0,15
18.08.2022 09:00 270,83 0,15
18.08.2022 08:00 270,83 0,15
18.08.2022 07:00 270,83 0,15
18.08.2022 06:00 270,84 0,15
18.08.2022 05:00 270,83 0,15
18.08.2022 04:00 270,83 0,15
17.08.2022 07:00 270,86 0,15
16.08.2022 07:00 270,88 0,15
15.08.2022 07:00 270,91 0,15
14.08.2022 07:00 270,93 0,15
13.08.2022 07:00 270,96 0,15
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021