Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.02.2024 12:01
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.02.2024 12:14:20
VD Plumlov
Tok: Hloučela
Koruna hráze: 278,63 [m n.m.]
Kóta přelivu: 276,43 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 277,58 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 273,58 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 266,38 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
21.02.2024 11:00 273,52 0,90
21.02.2024 10:00 273,52 0,90
21.02.2024 09:00 273,52 0,90
21.02.2024 08:00 273,52 0,90
21.02.2024 07:00 273,52
20.02.2024 07:00 273,53 0,90
19.02.2024 07:00 273,51 0,82
18.02.2024 07:00 273,53 1,01
17.02.2024 07:00 273,52 1,01
16.02.2024 07:00 273,49 1,01
15.02.2024 07:00 273,47 2,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021