Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.06.2024 23:29
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.06.2024 23:35:48
VD Plumlov
Tok: Hloučela
Koruna hráze: 278,63 [m n.m.]
Kóta přelivu: 276,43 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 277,58 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 273,58 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 266,38 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.06.2024 23:00 0,82
20.06.2024 22:00 273,72
20.06.2024 21:00 273,72
20.06.2024 20:00 0,82
20.06.2024 19:00 273,72 0,82
20.06.2024 18:00 273,72 0,82
20.06.2024 17:00 273,73 0,90
20.06.2024 16:00 273,73
20.06.2024 15:00 273,73
20.06.2024 14:00 273,73
20.06.2024 13:00 273,73 0,90
20.06.2024 12:00 273,73 0,90
20.06.2024 11:00 273,73 0,90
20.06.2024 10:00 273,73 0,90
20.06.2024 09:00 0,90
20.06.2024 08:00 273,73 0,90
20.06.2024 07:00 273,73 0,90
20.06.2024 06:00 273,73 0,82
20.06.2024 05:00 273,73 0,82
20.06.2024 04:00 273,73 0,90
20.06.2024 03:00 273,73 0,82
20.06.2024 02:00 273,73 0,90
20.06.2024 01:00 273,73 0,90
20.06.2024 00:00 273,73
19.06.2024 07:00 273,73 0,82
18.06.2024 07:00 273,72 1,01
17.06.2024 07:00 273,69
16.06.2024 07:00 273,62 0,21
15.06.2024 07:00 273,57
14.06.2024 07:00 273,60 0,43
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021