Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.03.2023 12:40
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.03.2023 12:54:15
VD Plumlov
Tok: Hloučela
Koruna hráze: 278,63 [m n.m.]
Kóta přelivu: 276,43 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 277,58 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 273,58 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 266,38 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.03.2023 12:00 273,48
30.03.2023 11:00 273,47
30.03.2023 10:00 273,47
30.03.2023 09:00 273,46 0,18
30.03.2023 08:00 273,46 0,18
30.03.2023 07:00 273,46 0,18
30.03.2023 06:00 273,46 0,18
30.03.2023 05:00 273,47 0,18
30.03.2023 04:00 273,47 0,18
30.03.2023 03:00 273,47 0,18
30.03.2023 02:00 273,47 0,18
30.03.2023 01:00 273,47 0,18
30.03.2023 00:00 273,47 0,18
29.03.2023 23:00 273,48 0,21
29.03.2023 22:00 273,48 0,21
29.03.2023 21:00 273,48 0,21
29.03.2023 20:00 273,48 0,21
29.03.2023 19:00 273,47 0,21
29.03.2023 18:00 273,47 0,21
29.03.2023 17:00 273,47 0,21
29.03.2023 16:00 273,47 0,21
29.03.2023 15:00 273,47 0,21
29.03.2023 14:00 273,48 0,21
29.03.2023 13:00 273,48 0,21
29.03.2023 07:00 273,48 0,21
28.03.2023 07:00 273,49 0,21
27.03.2023 07:00 273,52 0,21
26.03.2023 07:00 273,51 0,21
25.03.2023 07:00 0,21
24.03.2023 07:00 273,54 0,21
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021