Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 03:20
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 03:34:26
VD Bystřička
Tok: Bystřička
Koruna hráze: 386,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 384,15 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 386,01 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 376,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 372,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 03:00 376,53 0,11
19.08.2022 02:00 376,53 0,11
19.08.2022 01:00 376,53 0,11
19.08.2022 00:00 376,53 0,11
18.08.2022 23:00 376,53 0,11
18.08.2022 22:00 376,53 0,11
18.08.2022 21:00 376,53 0,11
18.08.2022 20:00 376,53 0,11
18.08.2022 19:00 376,53 0,11
18.08.2022 18:00 376,53 0,10
18.08.2022 17:00 376,53 0,11
18.08.2022 16:00 376,53 0,10
18.08.2022 15:00 376,53 0,10
18.08.2022 14:00 376,53 0,11
18.08.2022 13:00 376,53 0,10
18.08.2022 12:00 376,53 0,11
18.08.2022 11:00 376,53 0,11
18.08.2022 10:00 376,53 0,11
18.08.2022 09:00 376,53 0,20
18.08.2022 08:00 376,54 0,11
18.08.2022 07:00 376,54 0,11
18.08.2022 06:00 376,54 0,10
18.08.2022 05:00 376,54 0,11
18.08.2022 04:00 376,54 0,11
17.08.2022 07:00 376,54 0,11
16.08.2022 07:00 376,53 0,11
15.08.2022 07:00 376,50 0,11
14.08.2022 07:00 376,49 0,11
13.08.2022 07:00 376,48 0,11
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021