Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.05.2024 12:33
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.05.2024 12:46:32
VD Bystřička
Tok: Bystřička
Koruna hráze: 386,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 384,15 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 386,01 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 376,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 372,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.05.2024 12:00 376,76 6,19
25.05.2024 11:00 376,86 6,19
25.05.2024 10:00 376,92 6,39
25.05.2024 09:00 377,05 6,58
25.05.2024 08:00 377,15 6,39
25.05.2024 07:00 377,18 0,15
25.05.2024 06:00 377,18 0,15
25.05.2024 05:00 377,18 0,15
25.05.2024 04:00 377,18 0,15
25.05.2024 03:00 377,18 0,15
25.05.2024 02:00 377,18 0,15
25.05.2024 01:00 377,18 0,15
25.05.2024 00:00 377,18 0,15
24.05.2024 23:00 377,18 0,15
24.05.2024 22:00 377,18 0,15
24.05.2024 21:00 377,18 0,15
24.05.2024 20:00 377,18 0,12
24.05.2024 19:00 377,18 0,12
24.05.2024 18:00 377,17 0,12
24.05.2024 17:00 377,17 0,15
24.05.2024 16:00 377,18 0,15
24.05.2024 15:00 377,18 0,12
24.05.2024 14:00 377,18 0,12
24.05.2024 13:00 377,18 0,10
24.05.2024 07:00 377,16 0,12
23.05.2024 07:00 377,16 0,12
22.05.2024 07:00 377,14 0,12
21.05.2024 07:00 377,14 0,12
20.05.2024 07:00 377,19 0,29
19.05.2024 07:00 377,19 0,15
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021