Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2022 09:36
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2022 09:41:58
VD Bystřička
Tok: Bystřička
Koruna hráze: 386,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 384,15 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 386,01 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 376,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 372,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.12.2022 09:00 376,67 0,24
03.12.2022 08:00 376,67 0,24
03.12.2022 07:00 376,67 0,24
03.12.2022 06:00 376,67 0,24
03.12.2022 05:00 376,68 0,24
03.12.2022 04:00 376,68 0,24
03.12.2022 03:00 376,68 0,24
03.12.2022 02:00 376,68 0,24
03.12.2022 01:00 376,69 0,24
03.12.2022 00:00 376,69 0,24
02.12.2022 23:00 376,69 0,24
02.12.2022 22:00 376,70 0,24
02.12.2022 21:00 376,70 0,24
02.12.2022 20:00 376,70 0,28
02.12.2022 19:00 376,70 0,28
02.12.2022 18:00 376,70 0,24
02.12.2022 17:00 376,71 0,24
02.12.2022 16:00 376,71 0,28
02.12.2022 15:00 376,71 0,24
02.12.2022 14:00 376,71 0,24
02.12.2022 13:00 376,72 0,24
02.12.2022 12:00 376,72 0,28
02.12.2022 11:00 376,72 0,24
02.12.2022 10:00 376,72 0,28
02.12.2022 07:00 376,74 0,28
01.12.2022 07:00 376,72 0,11
30.11.2022 07:00 376,71 0,11
29.11.2022 07:00 376,68 0,11
28.11.2022 07:00 376,66 0,13
27.11.2022 07:00 376,61 0,33
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021