Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 03:20
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 03:33:40
VD Horní Bečva
Tok: Rožnovská Bečva
Koruna hráze: 564,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 562,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 563,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 561,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 554,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 03:00 560,52 0,05
19.08.2022 02:00 560,52 0,05
19.08.2022 01:00 560,52 0,05
19.08.2022 00:00 560,53 0,05
18.08.2022 23:00 560,53 0,05
18.08.2022 22:00 560,53 0,05
18.08.2022 21:00 560,53 0,05
18.08.2022 20:00 560,53
18.08.2022 19:00 560,53 0,05
18.08.2022 18:00 560,53 0,05
18.08.2022 17:00 560,53 0,05
18.08.2022 16:00 560,53 0,05
18.08.2022 15:00 560,54 0,05
18.08.2022 14:00 560,54 0,05
18.08.2022 13:00 0,05
18.08.2022 12:00 560,54 0,05
18.08.2022 11:00 560,54 0,03
18.08.2022 10:00 560,54 0,03
18.08.2022 09:00 560,54 0,03
18.08.2022 08:00 560,54 0,05
18.08.2022 07:00 560,54 0,03
18.08.2022 06:00 560,54 0,05
18.08.2022 05:00 560,55 0,03
18.08.2022 04:00 560,55 0,03
17.08.2022 07:00 560,57 0,03
16.08.2022 07:00 560,60 0,03
15.08.2022 07:00 560,62 0,03
14.08.2022 07:00 560,63 0,03
13.08.2022 07:00 560,66 0,03
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021