Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2022 09:36
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2022 09:41:13
VD Horní Bečva
Tok: Rožnovská Bečva
Koruna hráze: 564,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 562,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 563,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 561,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 554,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.12.2022 09:00 560,75 0,03
03.12.2022 08:00 560,75 0,03
03.12.2022 07:00 560,75 0,03
03.12.2022 06:00 560,75 0,03
03.12.2022 05:00 560,75 0,03
03.12.2022 04:00 560,75 0,03
03.12.2022 03:00 560,75 0,03
03.12.2022 02:00 560,75 0,03
03.12.2022 01:00 560,75 0,03
03.12.2022 00:00 560,75 0,03
02.12.2022 23:00 560,75 0,03
02.12.2022 22:00 560,76 0,03
02.12.2022 21:00 560,75 0,03
02.12.2022 20:00 560,75 0,03
02.12.2022 19:00 560,76 0,03
02.12.2022 18:00 560,75 0,03
02.12.2022 17:00 560,76 0,03
02.12.2022 16:00 560,76 0,03
02.12.2022 15:00 560,76 0,03
02.12.2022 14:00 560,76 0,03
02.12.2022 13:00 560,76 0,03
02.12.2022 12:00 560,76 0,03
02.12.2022 11:00 560,76 0,03
02.12.2022 10:00 560,76 0,03
02.12.2022 07:00 560,76 0,03
01.12.2022 07:00 560,76 0,03
30.11.2022 07:00 560,76 0,03
29.11.2022 07:00 560,74 0,03
28.11.2022 07:00 560,72 0,03
27.11.2022 07:00 560,68 0,03
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021