Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.02.2024 12:32
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.02.2024 12:40:41
VD Slušovice
Tok: Dřevnice
Koruna hráze: 319,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 316,41 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 317,90 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 316,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 302,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
21.02.2024 12:00 316,49 0,38
21.02.2024 11:00 316,49 0,38
21.02.2024 10:00 316,49 0,38
21.02.2024 09:00 316,49 0,38
21.02.2024 08:00 316,49 0,41
21.02.2024 07:00 316,49 0,41
20.02.2024 07:00 316,49 0,50
19.02.2024 07:00 316,48 0,34
18.02.2024 07:00 316,47 0,31
17.02.2024 07:00 316,44 0,19
16.02.2024 07:00 316,40 0,19
15.02.2024 07:00 316,35 0,19
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021