Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2022 10:06
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2022 10:08:54
VD Slušovice
Tok: Dřevnice
Koruna hráze: 319,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 316,41 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 317,90 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 316,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 302,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.12.2022 09:00 311,42 0,04
03.12.2022 08:00 311,42 0,04
03.12.2022 07:00 311,42 0,04
03.12.2022 06:00 311,42 0,04
03.12.2022 05:00 311,42 0,04
03.12.2022 04:00 311,42 0,04
03.12.2022 03:00 311,42 0,04
03.12.2022 02:00 311,42 0,04
03.12.2022 01:00 311,42 0,04
03.12.2022 00:00 311,42 0,04
02.12.2022 23:00 311,42 0,04
02.12.2022 22:00 311,42 0,04
02.12.2022 21:00 311,43 0,04
02.12.2022 20:00 311,43 0,04
02.12.2022 19:00 311,43 0,04
02.12.2022 18:00 311,43 0,04
02.12.2022 17:00 311,43 0,04
02.12.2022 16:00 311,43 0,04
02.12.2022 15:00 311,43 0,04
02.12.2022 14:00 311,43 0,04
02.12.2022 13:00 311,43 0,04
02.12.2022 12:00 311,43 0,04
02.12.2022 11:00 311,43 0,04
02.12.2022 07:00 311,44 0,04
01.12.2022 07:00 311,46 0,04
30.11.2022 07:00 311,48 0,04
29.11.2022 07:00 311,50 0,04
28.11.2022 07:00 311,52 0,04
27.11.2022 07:00 311,54 0,04
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021