Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.06.2024 23:46
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.06.2024 23:58:59
VD Koryčany
Tok: Kyjovka
Koruna hráze: 308,14 [m n.m.]
Kóta přelivu: 306,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 307,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 306,20 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 293,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.06.2024 23:00 305,74 0,04
20.06.2024 22:00 305,74 0,04
20.06.2024 21:00 0,04
20.06.2024 20:00 305,74 0,04
20.06.2024 19:00 305,74 0,04
20.06.2024 18:00 305,75 0,04
20.06.2024 17:00 305,75 0,04
20.06.2024 16:00 305,75 0,04
20.06.2024 15:00 305,75 0,04
20.06.2024 14:00 305,75 0,04
20.06.2024 13:00 0,04
20.06.2024 12:00 305,75 0,04
20.06.2024 11:00 305,75 0,04
20.06.2024 10:00 305,75 0,04
20.06.2024 09:00 305,75 0,04
20.06.2024 08:00 305,75 0,04
20.06.2024 07:00 305,75 0,04
20.06.2024 06:00 305,75 0,04
20.06.2024 05:00 305,75 0,04
20.06.2024 04:00 305,75 0,04
20.06.2024 03:00 305,75 0,04
20.06.2024 02:00 305,75 0,04
20.06.2024 01:00 305,75 0,04
20.06.2024 00:00 305,75 0,04
19.06.2024 07:00 305,76 0,04
18.06.2024 07:00 305,77 0,04
17.06.2024 07:00 305,76 0,04
16.06.2024 07:00 305,69
15.06.2024 07:00 305,65 0,04
14.06.2024 07:00 305,66 0,04
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021