Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 03:51
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 03:51:57
VD Bojkovice
Tok: Kolelačský potok
Koruna hráze: 322,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 320,86 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 321,90 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 320,86 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 311,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 03:00 319,62 0,01
19.08.2022 02:00 319,61 0,01
19.08.2022 01:00 319,61 0,01
19.08.2022 00:00 319,62 0,01
18.08.2022 23:00 0,01
18.08.2022 22:00 319,62 0,01
18.08.2022 21:00 319,62 0,01
18.08.2022 20:00 319,62 0,01
18.08.2022 19:00 319,62 0,01
18.08.2022 18:00 319,62 0,01
18.08.2022 17:00 319,62 0,01
18.08.2022 16:00 319,62 0,01
18.08.2022 15:00 319,62 0,01
18.08.2022 14:00 319,62 0,01
18.08.2022 13:00 319,62 0,01
18.08.2022 12:00 319,63 0,01
18.08.2022 11:00 319,63 0,01
18.08.2022 10:00 319,63 0,01
18.08.2022 09:00 319,63 0,01
18.08.2022 08:00 319,63 0,01
18.08.2022 07:00 319,63 0,02
18.08.2022 06:00 319,63 0,01
18.08.2022 05:00 319,63 0,01
18.08.2022 04:00 319,63 0,01
17.08.2022 07:00 319,65 0,01
16.08.2022 07:00 319,67 0,01
15.08.2022 07:00 319,68 0,01
14.08.2022 07:00 319,70 0,01
13.08.2022 07:00 319,71 0,01
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021