Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.02.2024 13:02
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.02.2024 13:12:00
VD Znojmo
Tok: Dyje
Koruna hráze: 228,49 [m n.m.]
Kóta přelivu: 226,99 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 226,99 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 225,59 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 219,59 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
21.02.2024 12:00 224,84 4,99
21.02.2024 11:00 224,85 4,99
21.02.2024 10:00 224,87 5,46
21.02.2024 09:00 224,88 4,99
21.02.2024 08:00 224,90 4,99
20.02.2024 07:00 225,26 5,46
19.02.2024 07:00 225,53 8,65
18.02.2024 07:00 225,76 8,07
17.02.2024 07:00 225,17 12,90
16.02.2024 07:00 224,86 12,60
15.02.2024 07:00 224,83 12,60
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021