Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.03.2023 13:41
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.03.2023 13:41:33
VD Znojmo
Tok: Dyje
Koruna hráze: 228,49 [m n.m.]
Kóta přelivu: 226,99 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 226,99 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 225,59 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 219,59 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.03.2023 12:00 224,93 4,29
30.03.2023 11:00 224,94 4,29
30.03.2023 10:00 224,95 4,29
30.03.2023 09:00 224,95 4,29
30.03.2023 08:00 224,95 4,29
30.03.2023 07:00 224,96 4,29
30.03.2023 06:00 224,96 4,29
30.03.2023 05:00 224,97 4,29
30.03.2023 04:00 224,98 4,29
30.03.2023 03:00 224,98 4,29
30.03.2023 02:00 224,99 4,29
30.03.2023 01:00 225,00 4,29
30.03.2023 00:00 225,01 4,29
29.03.2023 23:00 225,02 4,29
29.03.2023 22:00 225,03 4,61
29.03.2023 21:00 225,04 4,61
29.03.2023 20:00 225,05 4,61
29.03.2023 19:00 225,06 4,61
29.03.2023 18:00 225,07 4,61
29.03.2023 17:00 225,08 4,61
29.03.2023 16:00 225,09 4,61
29.03.2023 15:00 225,11 4,61
29.03.2023 14:00 225,12 4,61
29.03.2023 07:00 225,22 4,61
28.03.2023 07:00 225,35 4,13
27.03.2023 07:00 225,15 4,13
26.03.2023 07:00 225,24 4,13
25.03.2023 07:00 225,31 4,13
24.03.2023 07:00 225,40 3,98
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021