Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.06.2024 00:17
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.06.2024 00:29:27
VD Znojmo
Tok: Dyje
Koruna hráze: 228,49 [m n.m.]
Kóta přelivu: 226,99 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 226,99 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 225,59 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 219,59 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.06.2024 23:00 224,36 5,94
20.06.2024 22:00 224,37 5,94
20.06.2024 21:00 224,38 5,94
20.06.2024 20:00 224,40 5,94
20.06.2024 19:00 224,41 5,94
20.06.2024 16:00 224,45 5,94
20.06.2024 15:00 224,46 5,94
20.06.2024 14:00 224,48 5,94
20.06.2024 13:00 224,49 5,94
20.06.2024 12:00 224,49 5,94
20.06.2024 11:00 224,51 5,94
20.06.2024 10:00 224,52 5,94
20.06.2024 09:00 224,53 5,94
20.06.2024 08:00 224,54 5,69
20.06.2024 07:00 224,56 5,69
20.06.2024 06:00 224,57 5,69
20.06.2024 05:00 224,58 5,69
20.06.2024 04:00 224,60 5,69
20.06.2024 02:00 224,62 5,69
20.06.2024 01:00 224,63 5,69
19.06.2024 07:00 224,83 5,22
18.06.2024 07:00 225,03 5,22
17.06.2024 07:00 225,22 5,22
16.06.2024 07:00 225,41 5,46
15.06.2024 07:00 225,50 5,22
14.06.2024 07:00 224,31 5,69
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021