Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.09.2023 12:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.09.2023 12:46:39
VD Znojmo
Tok: Dyje
Koruna hráze: 228,49 [m n.m.]
Kóta přelivu: 226,99 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 226,99 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 225,59 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 219,59 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
29.09.2023 11:00 220,57 4,53
29.09.2023 10:00 220,52 4,53
29.09.2023 09:00 220,52 4,53
29.09.2023 08:00 220,54 4,53
29.09.2023 07:00 220,56 4,53
29.09.2023 06:00 220,58 4,53
29.09.2023 05:00 220,60 4,53
29.09.2023 04:00 220,62 4,53
29.09.2023 03:00 220,63 4,53
29.09.2023 02:00 220,63 4,53
29.09.2023 01:00 220,62 4,69
29.09.2023 00:00 220,59 4,69
28.09.2023 23:00 220,55 4,69
28.09.2023 22:00 220,48 4,69
28.09.2023 21:00 220,49 4,69
28.09.2023 20:00 220,51 4,69
28.09.2023 19:00 220,53 4,69
28.09.2023 18:00 220,55 4,86
28.09.2023 17:00 220,58 4,86
28.09.2023 16:00 220,60 4,86
28.09.2023 15:00 220,62 4,86
28.09.2023 13:00 220,62 4,69
28.09.2023 07:00 220,54 4,53
27.09.2023 07:00 220,52 4,53
26.09.2023 07:00 220,60 4,86
25.09.2023 07:00 220,70 5,03
24.09.2023 07:00 220,78 4,69
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021