Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.05.2024 12:48
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.05.2024 12:50:29
VD Ludkovice
Tok: Ludkovický potok
Koruna hráze: 285,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 284,15 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 285,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 284,15 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 277,05 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.05.2024 12:00 284,07 0,01
25.05.2024 11:00 284,09 0,01
25.05.2024 10:00 284,07 0,01
25.05.2024 09:00 284,08 0,01
25.05.2024 08:00 284,07 0,01
25.05.2024 07:00 284,08 0,01
25.05.2024 06:00 284,09 0,01
25.05.2024 05:00 284,08 0,01
25.05.2024 04:00 284,07 0,01
25.05.2024 03:00 284,07 0,01
25.05.2024 02:00 284,08 0,01
25.05.2024 01:00 284,09 0,01
25.05.2024 00:00 284,06 0,01
24.05.2024 23:00 284,07 0,01
24.05.2024 22:00 284,07 0,01
24.05.2024 21:00 284,08 0,01
24.05.2024 20:00 284,07 0,01
24.05.2024 19:00 284,07 0,01
24.05.2024 18:00 284,07 0,01
24.05.2024 17:00 284,07 0,01
24.05.2024 16:00 284,07 0,01
24.05.2024 15:00 284,07 0,01
24.05.2024 14:00 284,07 0,01
24.05.2024 07:00 284,04 0,01
23.05.2024 07:00 284,05 0,01
22.05.2024 07:00 284,04 0,01
21.05.2024 07:00 284,05 0,01
20.05.2024 07:00 284,06 0,04
19.05.2024 07:00 284,05 0,02
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021