Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2022 09:36
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2022 09:47:22
VD Ludkovice
Tok: Ludkovický potok
Koruna hráze: 285,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 284,15 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 285,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 284,15 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 277,05 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
02.12.2022 17:00 281,96 0,01
02.12.2022 16:00 281,95 0,01
02.12.2022 15:00 281,97 0,01
02.12.2022 14:00 281,97 0,01
02.12.2022 13:00 281,96 0,01
02.12.2022 12:00 281,96 0,01
02.12.2022 11:00 281,96 0,01
02.12.2022 10:00 281,96 0,01
02.12.2022 07:00 281,96 0,01
01.12.2022 07:00 281,97 0,01
30.11.2022 07:00 281,98 0,01
29.11.2022 07:00 282,00 0,01
28.11.2022 07:00 282,01 0,01
27.11.2022 07:00 282,01 0,01
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021