Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.06.2024 23:29
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.06.2024 23:37:50
VD Luhačovice
Tok: Luhačovický potok
Koruna hráze: 286,47 [m n.m.]
Kóta přelivu: 283,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 284,70 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 279,75 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 275,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.06.2024 23:00 279,94 0,16
20.06.2024 22:00 279,94 0,16
20.06.2024 21:00 279,94 0,16
20.06.2024 20:00 279,94 0,16
20.06.2024 19:00 279,94 0,16
20.06.2024 18:00 279,94 0,16
20.06.2024 17:00 279,94 0,16
20.06.2024 16:00 279,94 0,16
20.06.2024 15:00 279,94 0,16
20.06.2024 14:00 279,94 0,16
20.06.2024 13:00 279,95 0,16
20.06.2024 12:00 279,95 0,16
20.06.2024 11:00 279,95 0,16
20.06.2024 10:00 279,95 0,16
20.06.2024 09:00 279,95 0,16
20.06.2024 08:00 279,95 0,16
20.06.2024 07:00 279,95 0,16
20.06.2024 06:00 279,95 0,16
20.06.2024 05:00 279,95 0,20
20.06.2024 04:00 279,95 0,20
20.06.2024 03:00 279,95 0,20
20.06.2024 02:00 279,95 0,20
20.06.2024 01:00 279,95 0,20
20.06.2024 00:00 279,95 0,20
19.06.2024 07:00 279,95 0,20
18.06.2024 07:00 280,02 0,28
17.06.2024 07:00 280,05 0,28
16.06.2024 07:00 279,95 0,28
15.06.2024 07:00 279,92 0,13
14.06.2024 07:00 279,93 0,16
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021