Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 03:35
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 03:38:33
VD Fryšták
Tok: Fryštácký potok
Koruna hráze: 249,15 [m n.m.]
Kóta přelivu: 246,85 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 247,95 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 245,75 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 243,15 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 03:00 244,91 0,04
19.08.2022 02:00 244,91 0,04
19.08.2022 01:00 244,91 0,04
19.08.2022 00:00 244,91 0,04
18.08.2022 23:00 244,91 0,04
18.08.2022 22:00 244,91 0,04
18.08.2022 21:00 244,91 0,04
18.08.2022 20:00 244,91 0,04
18.08.2022 19:00 244,91 0,04
18.08.2022 18:00 244,91 0,04
18.08.2022 17:00 244,91 0,04
18.08.2022 16:00 244,91 0,04
18.08.2022 15:00 244,91 0,04
18.08.2022 14:00 244,92 0,04
18.08.2022 13:00 244,92 0,04
18.08.2022 12:00 244,92 0,04
18.08.2022 11:00 244,92 0,04
18.08.2022 10:00 244,92 0,04
18.08.2022 09:00 244,92 0,04
18.08.2022 08:00 244,92 0,04
18.08.2022 07:00 244,92 0,04
18.08.2022 06:00 244,92 0,04
18.08.2022 05:00 244,92 0,04
18.08.2022 04:00 244,92 0,04
17.08.2022 07:00 244,93 0,04
16.08.2022 07:00 244,94 0,04
15.08.2022 07:00 244,95 0,04
14.08.2022 07:00 244,95 0,04
13.08.2022 07:00 244,96 0,04
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021