Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.02.2024 12:01
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.02.2024 12:15:09
VD Fryšták
Tok: Fryštácký potok
Koruna hráze: 249,15 [m n.m.]
Kóta přelivu: 246,85 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 247,95 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 245,75 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 243,15 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
21.02.2024 11:00 244,79 0,41
21.02.2024 10:00 244,79 0,41
21.02.2024 09:00 244,79 0,41
21.02.2024 08:00 244,79 0,41
20.02.2024 07:00 244,80 0,41
19.02.2024 07:00 244,78 0,22
18.02.2024 07:00 244,76 0,23
17.02.2024 07:00 244,73 0,23
16.02.2024 07:00 244,73 0,43
15.02.2024 07:00 244,76 0,43
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021