Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.05.2024 12:33
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.05.2024 12:47:56
VD Opatovice
Tok: Malá Haná
Koruna hráze: 335,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 333,40 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 334,85 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 333,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 315,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.05.2024 12:00 333,10 0,05
25.05.2024 11:00 333,10 0,05
25.05.2024 10:00 333,10 0,05
25.05.2024 09:00 333,10 0,05
25.05.2024 08:00 333,10 0,05
25.05.2024 07:00 333,10 0,05
25.05.2024 06:00 333,10 0,05
25.05.2024 05:00 333,10 0,05
25.05.2024 04:00 333,10 0,05
25.05.2024 03:00 333,10 0,05
25.05.2024 02:00 333,10 0,05
25.05.2024 01:00 333,10 0,05
25.05.2024 00:00 333,10 0,05
24.05.2024 23:00 333,10 0,05
24.05.2024 22:00 333,10 0,05
24.05.2024 21:00 333,10 0,05
24.05.2024 20:00 333,10 0,05
24.05.2024 19:00 333,10 0,05
24.05.2024 18:00 333,10 0,05
24.05.2024 17:00 333,10 0,05
24.05.2024 16:00 333,10 0,05
24.05.2024 15:00 333,10 0,05
24.05.2024 14:00 333,10 0,05
24.05.2024 13:00 333,10 0,05
24.05.2024 07:00 333,09 0,05
23.05.2024 07:00 333,10 0,05
22.05.2024 07:00 333,11 0,05
21.05.2024 07:00 333,12 0,05
20.05.2024 07:00 333,13 0,05
19.05.2024 07:00 333,14 0,05
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021