Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 03:35
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 03:36:13
VD Opatovice
Tok: Malá Haná
Koruna hráze: 335,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 333,40 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 334,85 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 333,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 315,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 02:00 331,75 0,03
19.08.2022 01:00 331,76 0,03
19.08.2022 00:00 331,76 0,03
18.08.2022 23:00 331,76 0,03
18.08.2022 22:00 331,76 0,03
18.08.2022 21:00 331,76 0,03
18.08.2022 20:00 331,76 0,03
18.08.2022 19:00 331,76 0,03
18.08.2022 18:00 331,76 0,03
18.08.2022 17:00 331,76 0,03
18.08.2022 16:00 331,76 0,03
18.08.2022 15:00 331,76 0,03
18.08.2022 14:00 331,76 0,03
18.08.2022 13:00 331,76 0,03
18.08.2022 12:00 331,76 0,03
18.08.2022 11:00 331,76 0,03
18.08.2022 10:00 331,76 0,03
18.08.2022 09:00 331,76 0,03
18.08.2022 08:00 331,77 0,03
18.08.2022 07:00 331,77 0,03
18.08.2022 06:00 331,77 0,03
18.08.2022 05:00 331,77 0,03
18.08.2022 04:00 331,77 0,03
17.08.2022 07:00 331,78 0,03
16.08.2022 07:00 331,78 0,03
15.08.2022 07:00 331,80 0,03
14.08.2022 07:00 331,81 0,03
13.08.2022 07:00 331,83 0,03
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021