Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.03.2023 12:40
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.03.2023 12:54:59
VD Opatovice
Tok: Malá Haná
Koruna hráze: 335,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 333,40 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 334,85 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 333,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 315,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.03.2023 11:00 331,71 0,02
30.03.2023 10:00 331,71 0,02
30.03.2023 09:00 331,71 0,02
30.03.2023 08:00 331,72 0,02
30.03.2023 07:00 331,72 0,02
30.03.2023 06:00 331,72 0,02
30.03.2023 05:00 331,72 0,02
30.03.2023 04:00 331,72 0,02
30.03.2023 03:00 331,72 0,02
30.03.2023 02:00 331,72 0,02
30.03.2023 01:00 331,72 0,02
30.03.2023 00:00 331,72 0,02
29.03.2023 23:00 331,72 0,02
29.03.2023 22:00 331,72 0,02
29.03.2023 21:00 331,72 0,02
29.03.2023 20:00 331,72 0,02
29.03.2023 19:00 331,72 0,02
29.03.2023 18:00 331,72 0,02
29.03.2023 17:00 331,72 0,02
29.03.2023 16:00 331,72 0,02
29.03.2023 15:00 331,72 0,02
29.03.2023 14:00 331,72 0,02
29.03.2023 13:00 331,72 0,02
29.03.2023 07:00 331,72 0,02
28.03.2023 07:00 331,73 0,02
27.03.2023 07:00 331,74 0,02
26.03.2023 07:00 331,74 0,02
24.03.2023 07:00 331,76 0,02
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021