Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2022 09:36
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2022 09:44:16
VD Opatovice
Tok: Malá Haná
Koruna hráze: 335,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 333,40 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 334,85 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 333,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 315,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
02.12.2022 18:00 331,01 0,04
02.12.2022 17:00 331,01 0,04
02.12.2022 16:00 331,01 0,04
02.12.2022 15:00 331,01 0,04
02.12.2022 14:00 331,01 0,04
02.12.2022 13:00 331,01 0,04
02.12.2022 12:00 331,01 0,04
02.12.2022 11:00 331,01 0,04
02.12.2022 10:00 331,01 0,04
02.12.2022 07:00 331,01 0,04
01.12.2022 07:00 331,03 0,04
30.11.2022 07:00 331,04 0,04
29.11.2022 07:00 331,05 0,04
28.11.2022 07:00 331,06 0,04
27.11.2022 07:00 331,07 0,04
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021