Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 04:22
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 04:31:44
VD Výrovice
Tok: Jevišovka
Koruna hráze: 236,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 233,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 234,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 233,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 224,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 03:00 232,30 0,17
19.08.2022 02:00 232,30 0,17
19.08.2022 01:00 232,30 0,17
19.08.2022 00:00 232,30 0,17
18.08.2022 23:00 232,30 0,17
18.08.2022 22:00 232,30 0,17
18.08.2022 21:00 232,30 0,17
18.08.2022 20:00 232,30 0,17
18.08.2022 19:00 232,30 0,17
18.08.2022 18:00 232,30 0,17
18.08.2022 17:00 232,30 0,17
18.08.2022 16:00 232,30 0,17
18.08.2022 15:00 232,30 0,17
18.08.2022 14:00 232,30 0,17
18.08.2022 13:00 232,30 0,17
18.08.2022 12:00 232,31 0,17
18.08.2022 11:00 232,31 0,17
18.08.2022 10:00 232,31 0,17
18.08.2022 09:00 232,31 0,17
18.08.2022 08:00 232,31 0,17
18.08.2022 07:00 232,31 0,17
18.08.2022 06:00 232,31 0,17
18.08.2022 05:00 232,31 0,17
17.08.2022 07:00 232,33 0,17
16.08.2022 07:00 232,35 0,17
15.08.2022 07:00 232,37 0,17
14.08.2022 07:00 232,39 0,17
13.08.2022 07:00 232,41 0,17
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021