Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.09.2023 21:02
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.09.2023 21:06:32
VD Výrovice
Tok: Jevišovka
Koruna hráze: 236,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 233,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 234,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 233,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 224,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
27.09.2023 20:00 231,34 0,10
27.09.2023 19:00 231,34 0,10
27.09.2023 18:00 231,35 0,10
27.09.2023 17:00 231,35 0,10
27.09.2023 16:00 231,35 0,10
27.09.2023 15:00 231,35 0,10
27.09.2023 14:00 231,35 0,10
27.09.2023 13:00 231,35 0,10
27.09.2023 12:00 231,35 0,10
27.09.2023 11:00 231,35 0,10
27.09.2023 10:00 231,35 0,10
27.09.2023 09:00 0,10
27.09.2023 07:00 231,36 0,10
27.09.2023 06:00 231,36 0,10
27.09.2023 05:00 231,36 0,10
27.09.2023 04:00 231,36 0,10
27.09.2023 03:00 231,36 0,10
27.09.2023 02:00 231,36 0,10
27.09.2023 01:00 231,36 0,10
27.09.2023 00:00 231,36 0,10
26.09.2023 23:00 231,36 0,10
26.09.2023 22:00 231,36 0,10
26.09.2023 07:00 231,37 0,10
25.09.2023 07:00 231,39 0,08
24.09.2023 07:00 231,41 0,10
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021