Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 04:22
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 04:30:43
VD Dalešice
Tok: Jihlava
Koruna hráze: 384,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 381,50 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 380,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 380,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 362,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 04:00 375,33 1,28
19.08.2022 03:00 375,02 1,28
19.08.2022 02:00 374,94 1,28
19.08.2022 01:00 374,89 1,28
19.08.2022 00:00 374,88 1,28
18.08.2022 23:00 374,88 1,28
18.08.2022 22:00 374,88 1,28
18.08.2022 21:00 374,88 1,28
18.08.2022 20:00 374,88 1,46
18.08.2022 19:00 374,96 1,28
18.08.2022 18:00 375,00 1,28
18.08.2022 17:00 374,99 1,28
18.08.2022 16:00 375,01 1,28
18.08.2022 15:00 375,04 1,28
18.08.2022 14:00 375,04 1,28
18.08.2022 13:00 375,21 1,28
18.08.2022 12:00 375,29 1,28
18.08.2022 11:00 375,29 1,28
18.08.2022 10:00 375,29 1,28
18.08.2022 09:00 375,35 1,28
18.08.2022 08:00 375,44 1,28
18.08.2022 07:00 375,45 1,28
18.08.2022 06:00 375,48 1,28
18.08.2022 05:00 375,45 1,28
17.08.2022 07:00 376,22 1,28
16.08.2022 07:00 376,30 1,22
15.08.2022 07:00 376,15 1,28
14.08.2022 07:00 374,19 1,17
13.08.2022 07:00 374,66 1,22
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021