Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.12.2022 14:07
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.12.2022 14:21:09
VD Dalešice
Tok: Jihlava
Koruna hráze: 384,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 381,50 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 380,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 380,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 362,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.12.2022 14:00 375,62 1,88
09.12.2022 13:00 375,81 1,88
09.12.2022 12:00 375,91 1,88
09.12.2022 11:00 376,05 1,88
09.12.2022 10:00 376,30 1,88
09.12.2022 09:00 376,41 1,88
09.12.2022 08:00 376,47 1,88
09.12.2022 07:00 376,53 1,88
09.12.2022 06:00 376,53 1,88
09.12.2022 05:00 376,52 1,88
09.12.2022 04:00 376,19 1,88
09.12.2022 03:00 376,09 1,88
09.12.2022 02:00 375,70 1,88
09.12.2022 01:00 375,53 1,88
09.12.2022 00:00 375,21 1,88
08.12.2022 23:00 375,14 1,88
08.12.2022 22:00 375,14 1,88
08.12.2022 21:00 375,13 1,88
08.12.2022 20:00 375,13 1,88
08.12.2022 19:00 375,14 1,88
08.12.2022 18:00 375,12 1,88
08.12.2022 17:00 375,32 1,88
08.12.2022 16:00 375,53 1,88
08.12.2022 15:00 375,67 1,88
08.12.2022 07:00 376,54 1,88
07.12.2022 07:00 376,55 1,88
06.12.2022 07:00 376,18 1,88
05.12.2022 07:00 376,49 1,88
04.12.2022 07:00 376,35 1,88
03.12.2022 07:00 376,22 1,88
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021