Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2022 10:38
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2022 10:50:15
VD Nová Říše
Tok: Olšanský potok
Koruna hráze: 556,40 [m n.m.]
Kóta přelivu: 554,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 555,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 554,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 545,30 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.12.2022 10:00 554,61 0,04
03.12.2022 09:00 554,61 0,04
03.12.2022 08:00 554,61 0,04
03.12.2022 07:00 554,61 0,04
03.12.2022 06:00 554,61 0,04
03.12.2022 05:00 554,61 0,04
03.12.2022 04:00 554,61 0,04
03.12.2022 03:00 554,61 0,07
03.12.2022 02:00 554,61 0,04
03.12.2022 01:00 554,61 0,03
03.12.2022 00:00 554,61 0,07
02.12.2022 23:00 554,61 0,04
02.12.2022 22:00 554,61 0,04
02.12.2022 21:00 554,61 0,04
02.12.2022 20:00 554,61 0,04
02.12.2022 19:00 554,61 0,04
02.12.2022 18:00 554,61 0,04
02.12.2022 17:00 554,61 0,04
02.12.2022 16:00 554,61 0,03
02.12.2022 15:00 554,61 0,03
02.12.2022 14:00 554,61 0,04
02.12.2022 13:00 554,61 0,04
02.12.2022 12:00 554,61 0,04
02.12.2022 11:00 554,61 0,04
02.12.2022 07:00 554,61 0,04
01.12.2022 07:00 554,61 0,04
30.11.2022 07:00 554,61 0,04
29.11.2022 07:00 554,61 0,07
28.11.2022 07:00 554,61 0,07
27.11.2022 07:00 554,61 0,10
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021