Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.03.2023 13:41
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.03.2023 13:50:31
VD Jevišovice
Tok: Jevišovka
Koruna hráze: 334,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 330,58 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 332,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 328,65 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 326,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.03.2023 13:00 328,27 0,12
30.03.2023 12:00 328,27 0,11
30.03.2023 11:00 328,26 0,12
30.03.2023 10:00 328,26 0,11
30.03.2023 09:00 328,26 0,11
30.03.2023 08:00 328,24 0,11
30.03.2023 07:00 328,24 0,11
30.03.2023 06:00 328,24 0,12
30.03.2023 05:00 328,23 0,11
30.03.2023 04:00 328,23 0,11
30.03.2023 03:00 328,22 0,11
30.03.2023 02:00 328,22 0,11
30.03.2023 01:00 328,21 0,11
30.03.2023 00:00 328,21 0,11
29.03.2023 23:00 328,20 0,11
29.03.2023 22:00 328,20 0,11
29.03.2023 21:00 328,20 0,11
29.03.2023 20:00 328,19 0,11
29.03.2023 19:00 328,19 0,11
29.03.2023 18:00 328,19 0,11
29.03.2023 17:00 328,18 0,12
29.03.2023 16:00 328,17 0,12
29.03.2023 15:00 328,17 0,12
29.03.2023 14:00 328,16 0,12
29.03.2023 07:00 328,13 0,12
28.03.2023 07:00 327,98 0,12
27.03.2023 07:00 327,84 0,10
26.03.2023 07:00 327,84 0,33
25.03.2023 07:00 327,97 0,56
24.03.2023 07:00 327,93 0,57
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021