Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.12.2022 14:07
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.12.2022 14:18:57
VD Jevišovice
Tok: Jevišovka
Koruna hráze: 334,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 330,58 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 332,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 328,65 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 326,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.12.2022 14:00 326,80 0,27
09.12.2022 13:00 326,81 0,27
09.12.2022 12:00 326,81 0,28
09.12.2022 11:00 326,81 0,27
09.12.2022 10:00 326,81 0,27
09.12.2022 09:00 326,81 0,27
09.12.2022 08:00 326,82 0,25
09.12.2022 07:00 326,82 0,27
09.12.2022 06:00 326,82 0,27
09.12.2022 05:00 326,82 0,26
09.12.2022 04:00 326,83 0,27
09.12.2022 03:00 326,83 0,25
09.12.2022 02:00 326,83 0,27
09.12.2022 01:00 326,83 0,26
09.12.2022 00:00 326,84 0,26
08.12.2022 23:00 326,84 0,25
08.12.2022 22:00 326,84 0,27
08.12.2022 21:00 326,84 0,27
08.12.2022 20:00 326,85 0,27
08.12.2022 19:00 326,85 0,27
08.12.2022 18:00 326,85 0,27
08.12.2022 17:00 326,85 0,27
08.12.2022 16:00 326,85 0,27
08.12.2022 15:00 326,85 0,27
08.12.2022 07:00 326,87 0,25
07.12.2022 07:00 326,87 0,14
06.12.2022 07:00 326,87 0,16
05.12.2022 07:00 326,85 0,11
04.12.2022 07:00 326,85 0,11
03.12.2022 07:00 326,91 0,14
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021