Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.09.2023 12:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.09.2023 12:57:11
VD Jevišovice
Tok: Jevišovka
Koruna hráze: 334,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 330,58 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 332,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 328,65 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 326,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
29.09.2023 12:00 328,30 0,02
29.09.2023 11:00 328,30 0,02
29.09.2023 10:00 328,31 0,02
29.09.2023 09:00 328,31 0,02
29.09.2023 08:00 328,31 0,02
29.09.2023 07:00 328,31 0,02
29.09.2023 06:00 328,31 0,02
29.09.2023 05:00 328,31 0,02
29.09.2023 04:00 328,31 0,02
29.09.2023 03:00 328,31 0,02
29.09.2023 02:00 328,31 0,02
29.09.2023 01:00 328,32 0,02
29.09.2023 00:00 328,32 0,02
28.09.2023 23:00 328,32 0,02
28.09.2023 22:00 328,32 0,02
28.09.2023 21:00 328,32 0,02
28.09.2023 20:00 328,32 0,02
28.09.2023 19:00 328,32 0,02
28.09.2023 18:00 328,32 0,02
28.09.2023 17:00 328,33 0,02
28.09.2023 16:00 328,32 0,02
28.09.2023 15:00 328,32 0,02
28.09.2023 14:00 328,32 0,02
28.09.2023 13:00 328,32 0,02
28.09.2023 07:00 328,32 0,02
27.09.2023 07:00 328,33 0,02
26.09.2023 07:00 328,34 0,03
25.09.2023 07:00 328,35 0,03
24.09.2023 07:00 328,36 0,01
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021