Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.09.2023 12:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.09.2023 12:56:08
VD Landštejn
Tok: Pstruhovec
Koruna hráze: 575,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 572,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 573,30 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 572,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 560,80 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
29.09.2023 12:00 571,66 0,01
29.09.2023 11:00 571,66 0,01
29.09.2023 10:00 571,66 0,01
29.09.2023 09:00 571,66 0,01
29.09.2023 08:00 571,66 0,01
29.09.2023 06:00 571,66 0,01
29.09.2023 05:00 571,66 0,01
29.09.2023 04:00 571,66 0,01
29.09.2023 03:00 571,66 0,01
29.09.2023 02:00 571,66 0,01
29.09.2023 01:00 571,66 0,01
29.09.2023 00:00 571,66 0,01
28.09.2023 23:00 571,66 0,01
28.09.2023 22:00 571,66 0,01
28.09.2023 21:00 571,66 0,01
28.09.2023 20:00 571,66 0,01
28.09.2023 19:00 571,66 0,01
28.09.2023 18:00 571,66 0,01
28.09.2023 17:00 571,66 0,01
28.09.2023 16:00 571,66 0,01
28.09.2023 15:00 571,66 0,01
28.09.2023 14:00 571,66 0,01
28.09.2023 13:00 571,67 0,01
28.09.2023 07:00 571,67 0,01
27.09.2023 07:00 571,67 0,01
26.09.2023 07:00 571,67 0,01
25.09.2023 07:00 571,67 0,01
24.09.2023 07:00 571,68 0,01
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021