Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 02.03.2024 21:26
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 02.03.2024 21:29:47
VD Letovice
Tok: Křetínka
Koruna hráze: 362,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 360,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 361,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 360,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 346,90 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Po dobu výměny přístupové lávky do věžového objektu odpojeno měření hladiny nádrže a teploty vody.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
02.03.2024 20:00 357,21 1,07
02.03.2024 19:00 357,21 1,07
02.03.2024 18:00 357,21 1,07
02.03.2024 17:00 357,21 1,07
02.03.2024 16:00 357,21 1,07
02.03.2024 15:00 357,21 1,07
02.03.2024 14:00 357,21 1,07
02.03.2024 13:00 357,21 1,07
02.03.2024 12:00 357,22 1,07
02.03.2024 11:00 357,22 1,07
02.03.2024 10:00 357,22 1,07
02.03.2024 09:00 357,22 1,07
02.03.2024 08:00 357,22 1,07
02.03.2024 07:00 357,22 1,07
02.03.2024 06:00 357,22 1,07
02.03.2024 05:00 357,22 1,07
02.03.2024 04:00 357,22 1,07
02.03.2024 03:00 357,22 1,07
02.03.2024 02:00 357,22 1,02
02.03.2024 01:00 357,22 1,07
02.03.2024 00:00 357,23 1,07
01.03.2024 23:00 357,23 1,02
01.03.2024 22:00 357,23 1,02
01.03.2024 07:00 357,24 1,02
29.02.2024 07:00 357,26 1,02
28.02.2024 07:00 357,26 0,87
27.02.2024 07:00 357,24 0,46
26.02.2024 07:00 357,18 0,87
25.02.2024 07:00 357,17 0,87
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021