Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.12.2022 14:07
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.12.2022 14:16:41
VD Letovice
Tok: Křetínka
Koruna hráze: 362,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 360,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 361,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 360,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 346,90 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.12.2022 13:00 354,93 0,23
09.12.2022 12:00 354,93 0,23
09.12.2022 11:00 354,93 0,23
09.12.2022 10:00 354,93 0,23
09.12.2022 09:00 354,93 0,23
09.12.2022 08:00 354,93 0,23
09.12.2022 07:00 354,93 0,23
09.12.2022 06:00 354,93 0,23
09.12.2022 05:00 354,93 0,23
09.12.2022 04:00 354,93 0,23
09.12.2022 03:00 354,93 0,23
09.12.2022 02:00 354,93 0,23
09.12.2022 01:00 354,93 0,23
09.12.2022 00:00 354,93 0,23
08.12.2022 23:00 354,93 0,23
08.12.2022 22:00 354,93 0,23
08.12.2022 21:00 354,93 0,23
08.12.2022 20:00 354,93 0,23
08.12.2022 19:00 354,93 0,23
08.12.2022 18:00 354,93 0,23
08.12.2022 17:00 354,93 0,23
08.12.2022 16:00 354,93 0,23
08.12.2022 15:00 354,93 0,23
08.12.2022 07:00 354,93 0,23
07.12.2022 07:00 354,92 0,23
06.12.2022 07:00 354,90 0,20
05.12.2022 07:00 354,90 0,20
04.12.2022 07:00 354,89 0,20
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021