Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 04:22
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 04:26:02
VD Letovice
Tok: Křetínka
Koruna hráze: 362,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 360,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 361,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 360,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 346,90 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 04:00 353,00 0,05
19.08.2022 03:00 353,00 0,05
19.08.2022 02:00 353,00 0,05
19.08.2022 01:00 353,00 0,05
19.08.2022 00:00 353,00 0,05
18.08.2022 23:00 353,00 0,05
18.08.2022 22:00 353,00 0,05
18.08.2022 21:00 353,00 0,05
18.08.2022 20:00 353,00 0,05
18.08.2022 19:00 352,99 0,05
18.08.2022 18:00 352,99 0,05
18.08.2022 17:00 352,99 0,05
18.08.2022 16:00 353,00 0,05
18.08.2022 15:00 353,00 0,05
18.08.2022 14:00 352,99 0,05
18.08.2022 13:00 353,00 0,05
18.08.2022 12:00 353,00 0,05
18.08.2022 11:00 353,00 0,05
18.08.2022 10:00 353,00 0,05
18.08.2022 09:00 353,00 0,05
18.08.2022 08:00 353,00 0,05
18.08.2022 07:00 353,00 0,05
18.08.2022 06:00 353,00 0,05
18.08.2022 05:00 353,00 0,05
17.08.2022 07:00 352,99 0,05
16.08.2022 07:00 352,99 0,05
15.08.2022 07:00 352,98 0,05
14.08.2022 07:00 352,95 0,05
13.08.2022 07:00 352,95 0,05
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021