Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.09.2023 20:14
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.09.2023 20:29:05
VD Vranov
Tok: Dyje
Koruna hráze: 353,39 [m n.m.]
Kóta přelivu: 350,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 351,45 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 348,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 331,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
27.09.2023 19:00 343,03 4,17
27.09.2023 18:00 343,03 3,63
27.09.2023 17:00 343,03 3,90
27.09.2023 16:00 343,03 3,63
27.09.2023 15:00 343,03 3,90
27.09.2023 14:00 343,03 7,02
27.09.2023 13:00 343,04 18,50
27.09.2023 12:00 343,05 15,20
27.09.2023 11:00 343,06 3,63
27.09.2023 10:00 343,07 3,63
27.09.2023 09:00 3,90
27.09.2023 06:00 3,63
27.09.2023 05:00 343,08 3,63
27.09.2023 04:00 343,08 3,63
27.09.2023 03:00 343,08 3,90
27.09.2023 02:00 343,08 7,02
27.09.2023 01:00 343,09 17,90
27.09.2023 00:00 343,10 15,20
26.09.2023 23:00 343,11 3,63
26.09.2023 22:00 343,11 3,63
26.09.2023 21:00 343,10 3,63
26.09.2023 07:00 343,15 4,17
25.09.2023 07:00 343,23 3,63
24.09.2023 07:00 343,31 3,90
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021