Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2022 03:51
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2022 03:57:57
VD Vranov
Tok: Dyje
Koruna hráze: 353,39 [m n.m.]
Kóta přelivu: 350,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 351,45 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 348,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 331,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Test
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2022 03:00 344,23 3,44
19.08.2022 02:00 344,23 3,44
19.08.2022 01:00 344,23 3,44
19.08.2022 00:00 344,23 3,23
18.08.2022 23:00 344,24 3,44
18.08.2022 22:00 344,24 3,23
18.08.2022 21:00 344,24 3,44
18.08.2022 20:00 344,24 3,91
18.08.2022 19:00 344,24 3,02
18.08.2022 18:00 344,23 3,02
18.08.2022 17:00 344,23 3,02
18.08.2022 16:00 344,23 3,91
18.08.2022 15:00 344,23 3,02
18.08.2022 14:00 344,24 3,44
18.08.2022 13:00 344,24 3,23
18.08.2022 12:00 344,24 3,02
18.08.2022 11:00 344,24 3,67
18.08.2022 10:00 344,25 3,23
18.08.2022 09:00 344,25 3,02
18.08.2022 08:00 344,26 3,67
18.08.2022 07:00 344,26 3,91
18.08.2022 06:00 344,26 3,23
18.08.2022 05:00 344,26 3,67
18.08.2022 04:00 344,27 3,67
17.08.2022 07:00 344,42 9,34
16.08.2022 07:00 344,48 3,67
15.08.2022 07:00 344,53 3,02
14.08.2022 07:00 344,56 3,23
13.08.2022 07:00 344,62 3,23
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021