Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2022 10:06
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2022 10:13:46
VD Vranov
Tok: Dyje
Koruna hráze: 353,39 [m n.m.]
Kóta přelivu: 350,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 351,45 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 348,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 331,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.12.2022 09:00 345,39
03.12.2022 08:00 345,39 3,12
03.12.2022 07:00 345,39 3,63
03.12.2022 06:00 345,39
03.12.2022 05:00 345,39 3,37
03.12.2022 04:00 345,39 3,12
03.12.2022 03:00 345,38
03.12.2022 02:00 345,38
03.12.2022 01:00 345,38 3,12
03.12.2022 00:00 345,38
02.12.2022 23:00 345,38 3,12
02.12.2022 22:00 345,38 3,37
02.12.2022 21:00 345,38 3,12
02.12.2022 20:00 345,38 3,63
02.12.2022 19:00 345,38
02.12.2022 18:00 345,38 3,37
02.12.2022 17:00 345,38 3,12
02.12.2022 16:00 345,38 3,12
02.12.2022 15:00 345,38 3,37
02.12.2022 14:00 345,37 3,12
02.12.2022 13:00 345,37 3,37
02.12.2022 12:00 345,37 3,12
02.12.2022 11:00 345,37 3,63
02.12.2022 07:00 345,37 3,12
01.12.2022 07:00 345,35 3,12
30.11.2022 07:00 345,39 3,12
29.11.2022 07:00 345,35 3,37
28.11.2022 07:00 345,32 3,37
27.11.2022 07:00 345,29
  Povodí Moravy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021