Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.06.2024 00:02
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.06.2024 00:04:55
VD Vranov
Tok: Dyje
Koruna hráze: 353,39 [m n.m.]
Kóta přelivu: 350,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 351,45 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 348,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 331,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.06.2024 22:00 348,11
20.06.2024 21:00 348,11 2,85
20.06.2024 20:00 348,10 2,85
20.06.2024 19:00 348,10
20.06.2024 18:00 3,07
20.06.2024 16:00 348,09 3,07
20.06.2024 15:00 348,09 2,85
20.06.2024 14:00 348,10 2,85
20.06.2024 13:00 348,10 2,85
20.06.2024 12:00 348,10 2,85
20.06.2024 11:00 348,10 2,85
20.06.2024 10:00 348,10 2,85
20.06.2024 09:00 348,11 3,30
20.06.2024 08:00 348,12 2,85
20.06.2024 07:00 348,12 3,07
20.06.2024 06:00 348,12 2,85
20.06.2024 05:00 348,12 2,85
20.06.2024 04:00 2,85
20.06.2024 03:00 2,85
20.06.2024 02:00 348,12
20.06.2024 01:00 348,12
19.06.2024 07:00 348,11
18.06.2024 07:00 348,12 2,85
17.06.2024 07:00 348,12
16.06.2024 07:00 348,12 2,64
15.06.2024 07:00 348,12
14.06.2024 07:00 348,21 14,40
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021